Pohled do koruny platanu - Platanus
 Mladé lipové kmeny - Tilia
 Větvička mléče - Acer platanoides
 Žlutočervené javorové listy - Acer platanoides
 Žlutočervené javorové listy - Acer platanoides
 Zajímavá kůra
 Borová větvička - Pinus sylvestris
 Mladý mléč - Acer platanoides
 Větvička jívy - Salix caprea
 Meruzalka - Ribes
 Meruzalka - Ribes
 Plodenství jasanu - Fraxinus excelsior
 Červené listy
 Žluté mléčové listy - Acer platanoides
 Vršek mladé borovice - Pinus sylvestris
 Plody hlošiny úzkolisté - Elaeagnus angustifolia
galerie 002