Kvetoucí jasan - Fraxinus excelsior
 Květy břízy - Betula pendula
 Šiška vejmutovky - Pinus strobus
 Šišky vejmutovky - Pinus strobus
 Borová kůra - Pinus sylvestris
 Borová kůra - Pinus sylvestris
 Neobvyklá borka borovice - Pinus sylvestris
 Pupen jírovce - Aesculus hippocastanum
 Pupeny jasanu - Fraxinus excelsior
 Pupeny jasanu - Fraxinus excelsior
 Pupen jírovce - Aesculus hippocastanum
 Mladé listy střemchy - Prunus padus
 Mladé listy střemchy - Prunus padus
 Pupen jírovce - Aesculus hippocastanum
 Pupen klenu - Acer pseudoplatanus
 Březové jehnědy - Betula pendula
galerie 004