Mladé listy klenu - Acer pseudoplatanus
 Březová kůra - Betula
 Mladé listy klenu - Acer pseudoplatanus
 Květ klenu - Acer pseudoplatanus
 Mladé listy psího vína - Parthenocissus
 Rozvírající se pupen jasanu - Fraxinus excelsior
 List mléče - Acer platanoides
 List klenu - Acer pseudoplatanus
 Albinotické listy jírovce - Aesculus hippocastanum
 Bukové listy - Fagus sylvatica
 Mladá jedlová větvička - Abies
 Poupě magnólie - Magnolia
 Prosvětlené listy
 Výhonky jedle - Abies
 Kmen zeravu - Thuja
 Kůra zeravu - Thuja
galerie 006