Kuĝátka / Fungi
003341_s
èesky  English 
Kuĝátka
(Fungi)