www.Pinuli.net 
Iniciála vs. nacionále

Iniciála se k nacionálím má asi jako Dalmácie k decimálce nebo, jak říkal jeden Kůl v plotě, brojler k bojleru. Dá se pochopit, že použitím slova převzatého chce mluvčí udělat na posluchače dojem, jak je vzdělaný. Ovšem pokud má jen mlhavý pojem o správném významu onoho cizího slova, logicky docílí přesně opačného účinku.
Takže, když mi poslední dobou čím dál víc lidí říká, že mi dá své iniciály nebo iniciály nějaké firmy, mívám chuť se zeptat, k čemu mi ta písmenka budou dobrá. Na druhou stranu ale takoví vzdělanci nepřijdou do konfliktu se zákonem na ochranu osobních údajů.
 Jiné 
  Články 
 článek 003 
česky  English 
 002   004 
 050512 
 O stránkách