www.Pinuli.net 
Písmena a hlásky 1. - ě

Tohle písmeno mě už dávno zaujalo svojí neobvyklostí a v češtině nepravidelností, podobně jako ů. Tímto jediným písmenem se označuje asi nejvíc kombinací hlásek. Patří přitom mezi ty znaky, které se třeba v azbuce zásadně uvádějí jen jako malé, protože nikdy nemůžou stát na začátku žádného slova. Další zajímavostí taky je, že nemůžou stát jen za určitými písmeny (třeba c, g, k, l ...), což by se "obyčejnému" písmenu označujícímu samohlásku (ne ale i/y a taky ů) stát nemohlo, i když to vyplývá z povahy slov, ne "pravopisu". Takže:
1. měkčí souhlásku před sebou - mockrát by se muselo psát třeba ď, ň nebo ť, kdyby nebylo ě (ale i i); tvary jako ďelat nebo ňejaký vypadají hodně divoce.
2. nahrazuje -je- za jinými souhláskami, čili značně snižuje jeho hustotu v psaném projevu, na rozdíl od předešlého případu už tohle pravidlo ušetřilo hodně černi - co takhle dvje, pjet a podobně.
3. nahrazuje -ňe- (nebo ně?!) za m, ale jak kdy, tady mi přijde pravopis někdy nelogický, třeba tvary zájmene "já" s jejich těžko odůvodnitelným různým psaním (v minulosti odlišným).
Vidíme, jak se dá využít jedno zvláštní písmeno.
 Jiné 
  Články 
 článek 007 
česky  English 
 006   008 
 050609 
 O stránkách