www.Pinuli.net 
 Písčitý břeh Odraz korun stromů Psoun prériový - Cynomys ludovicianus Psoun prériový - Cynomys ludovicianus
 Západ slunce na hladině Večerní mořská hladina Peřeje Krky Kameny na pobřeží
 Kameny na pobřeží Velký oheň Bříza ve větru Bříza ve větru
 Vlnky na písku Vlnky na písku Vlnky na písku Vlnky na písku
 Jiné 
 Videa (- zvuk) 
 galerie 001 
česky  English