www.Pinuli.net 
 Jeřáb bělošíjí - Grus vipio Jeřáb bělošíjí - Grus vipio Berneška havajská - Branta sandvicensis Jeřáb panenský - Anthropoides virgo
 Pižmovka hřebenatá - Sarkidiornis melanotos Polák malý - Aythya nyroca Pelikán bílý - Pelecanus onocrotalus Polák malý - Aythya nyroca
 Kachny divoké - Anas platyrhynchos Kachny divoké - Anas platyrhynchos Pelikán bílý - Pelecanus onocrotalus Pelikán bílý - Pelecanus onocrotalus
 Pelikán bílý - Pelecanus onocrotalus Pelikán bílý - Pelecanus onocrotalus Kolpík bílý - Platalea leucorodia Kolpík bílý - Platalea leucorodia
 Fotky 
 Ptáci 
 galerie 008 
česky  English