Dipeota / Dipeota floribunda
014591fs
česky  English 
Dipeota
Dipeota floribunda
Maxim.