Dipeota / Dipeota floribunda
014591fs
English  česky 
Dipeota
Dipeota floribunda
Maxim.