Kuĝátka / Calocera viscosa
016528_s
èesky  English 
Kuĝátka
Calocera viscosa
(Pers.) Fr.