Prinsepia seeds / Prinsepia sinensis
016966fs
English  česky 
Prinsepia seeds
Prinsepia sinensis
(Oliv.) Oliv. ex Bean