Větvička smrku - Picea
 Větvička smrku - Picea abies
 Větvička smrku - Picea abies
 Větvička zeravu obrovského - Thuja plicata
 Smrková šiška - Picea
 Smrkové šišky - Picea
 Šupiny na šišce - Picea abies
 Větvička smrku - Picea abies
 Jedlovec - Tsuga canadensis
 Semena prinsepie - Prinsepia sinensis
 Kůra
 Pupen
 Výhonek jírovce - Aesculus hippocastanum
 Výhonek klenu - Acer pseudoplatanus
 Výhonek klenu - Acer pseudoplatanus
 Staré dřevo
galerie 027