www.Pinuli.net 
 Dub - Quercus prinoides Žlutodřev čínský - Zanthoxylum simulans Jilm - Ulmus macrocarpa Bříza - Betula schmidtii
 Bříza - Betula schmidtii Ořechovec vejčitý - Carya ovata Javor černý - Acer nigrum Klokoč trojlistý - Staphylea trifolia
 Stewartia - Stewartia pseudocamellia Sandarakovník článkovaný - Tetraclinis articulata Damaroň bílá - Agathis dammara Pepř - Piper sylvaticum
 Fíkovník posvátný - Ficus religiosa Listy Sykomora - Ficus sycomorus Pandán - Pandanus pygmaeus
 Fotky 
 Dřeviny 
 galerie 041 
česky  English