www.Pinuli.net 
 Dub - Quercus prinoides  Žlutodřev čínský - Zanthoxylum simulans  Jilm - Ulmus macrocarpa  Bříza - Betula schmidtii
 Bříza - Betula schmidtii  Ořechovec vejčitý - Carya ovata  Javor černý - Acer nigrum  Klokoč trojlistý - Staphylea trifolia
 Stewartia - Stewartia pseudocamellia  Sandarakovník článkovaný - Tetraclinis articulata  Damaroň bílá - Agathis dammara  Pepř - Piper sylvaticum
 Fíkovník posvátný - Ficus religiosa  Listy  Sykomora - Ficus sycomorus  Pandán - Pandanus pygmaeus
 Fotky 
 Dřeviny 
 galerie 041 
česky  English