Dub - Quercus prinoides
 Žlutodřev čínský - Zanthoxylum simulans
 Jilm - Ulmus macrocarpa
 Bříza - Betula schmidtii
 Bříza - Betula schmidtii
 Ořechovec vejčitý - Carya ovata
 Javor černý - Acer nigrum
 Klokoč trojlistý - Staphylea trifolia
 Stewartia - Stewartia pseudocamellia
 Sandarakovník článkovaný - Tetraclinis articulata
 Damaroň bílá - Agathis dammara
 Pepř - Piper sylvaticum
 Fíkovník posvátný - Ficus religiosa
 Listy
 Sykomora - Ficus sycomorus
 Pandán - Pandanus pygmaeus
galerie 042