www.Pinuli.net 
 Žanovec měchýřník - Colutea arborescens Cypřiš stálezelený - Cupressus sempervirens Zelkova pilovitá - Zelkova serrata Blahočet chilský - Araucaria araucana
 Blahočet chilský - Araucaria araucana Listy Listy Jilmový list
 Kaštan - Aesculus hippocastanum Kaštan - Aesculus hippocastanum Kaštan - Aesculus hippocastanum Listy
 Svidina obecná - Periploca graeca Jírovec drobnokvětý - Aesculus parviflora Jírovec drobnokvětý - Aesculus parviflora Jírovec drobnokvětý - Aesculus parviflora
 Fotky 
 Dřeviny 
 galerie 046 
česky  English