Žanovec měchýřník - Colutea arborescens
 Cypřiš stálezelený - Cupressus sempervirens
 Zelkova pilovitá - Zelkova serrata
 Blahočet chilský - Araucaria araucana
 Blahočet chilský - Araucaria araucana
 Listy
 Listy
 Jilmový list
 Kaštan - Aesculus hippocastanum
 Kaštan - Aesculus hippocastanum
 Kaštan - Aesculus hippocastanum
 Listy
 Svidina obecná - Periploca graeca
 Jírovec drobnokvětý - Aesculus parviflora
 Jírovec drobnokvětý - Aesculus parviflora
 Jírovec drobnokvětý - Aesculus parviflora
galerie 047