Helmovka zlatobřitá (?) / cf. Mycena aurantiomarginata (Fr.) Quel. 1872
024885_s
česky  English 
Helmovka zlatobřitá (?)
cf. Mycena aurantiomarginata
(Fr.) Quel. 1872