Hlavotis peckovicový / Cephalotaxus harringtonia Fastigiata´ (Knight ex Forbes) K. Koch
024943as
česky  English 
Hlavotis peckovicový
Cephalotaxus harringtonia Fastigiata´
(Knight ex Forbes) K. Koch