Joazeiro / Ziziphus joazeiro Mart.
025343as
English  česky 
Joazeiro
Ziziphus joazeiro
Mart.