www.Pinuli.net 
 Límcovka měděnková - Stropharia aeruginosa Houby Houby Trepkovitka šafránová - Crepidotus crocophyllus
 Houby Lesklokorka ploská - Ganoderma applanatum Lesklokorka ploská - Ganoderma applanatum Smrž pražský - Morchella pragensis
 Hadovka smrdutá - Phallus impudicus Houba Hřib smrkový - Boletus edulis Houby - Houby
 Houba Houba Slizovka práškovitá (?) - cf. Fuligo septica Slizovka práškovitá (?) - cf. Fuligo septica
 Fotky 
 Houby 
 galerie 037 
česky  English