Límcovka měděnková - Stropharia aeruginosa
 Houby
 Houby
 Trepkovitka šafránová
 - Crepidotus crocophyllus
 Houby
 Lesklokorka ploská - Ganoderma applanatum
 Lesklokorka ploská - Ganoderma applanatum
 Smrž pražský - Morchella pragensis
 Hadovka smrdutá - Phallus impudicus
 Houba
 Hřib smrkový - Boletus edulis
 Houby - Houby
 Houba
 Houba
 Slizovka práškovitá (?) - cf. Fuligo septica
 Slizovka práškovitá (?) - cf. Fuligo septica
galerie 038