Listy - cf. Malvaceae
 Listy - cf. Malvaceae
 Poupata
 Poupata
 Výhonek
 Bobovitá - lusky
 Podražec - Aristolochia
 Podražec - Aristolochia
 Listy
 Výrůstky na kůře
 Poupata
 Listy
 Břečťanové plody - Hedera helix
 Kůra
 Vrba uťatá - Salix retusa
 Smrk - Picea abies
galerie 082