Ostřice Grayova - Carex grayi
 Suchopýr úzkolistý - Eriophorum angustifolium
 Samorostlík klasnatý - Actaea spicata
 Mochna bílá (?) - cf. Potentilla alba
 Listy
 Merlík listnatý - Chenopodium foliosum
 Merlík listnatý - Chenopodium foliosum
 Klejicha hedvábná - Asclepias syriaca
 Bez chebdí - Sambucus ebulus
 Červené a bílé jahody - Fragaria vesca var. semperflorens ´Czerwony & Krem´
 Červená lebeda - Atriplex hortensis ´Rubra´
 Žlutá lebeda - Atriplex hortensis ´Lutea´
 Fialový hrách - Pisum sativum
 Fialový hrách - Pisum sativum
 Tykvovitá - Cucurbitaceae
 Chlupatý bér - Setaria italica
galerie 142