www.Pinuli.net 
 Želva nádherná - Trachemys scripta elegans Skákavka teplomilná - Asianellus festivus Batolec duhový - samice - Apatura iris Červenáček ohnivý - Pyrochroa coccinea
 Maloočka smaragdová - Micrommata virescens Okružák ploský - Planorbarius corneus Plovatka bahenní - Lymnaea stagnalis Čolek obecný -larva - Lissotriton vulgaris
 Plovatka bahenní - Lymnaea stagnalis Okružák ploský - Planorbarius corneus Okružák ploský - Planorbarius corneus Plovatka bahenní - Lymnaea stagnalis
 Okružák ploský - Planorbarius corneus Okružák ploský - Planorbarius corneus Čichavec - Trichogaster trichopterus Saranče hnědé - Chorthippus brunneus
 Fotky 
 Zvířata 
 galerie 044 
česky  English