Vrbina tečkovaná / Lysimachia punctata ´Variegata´ L.
033198kn
česky  English 
Vrbina tečkovaná
Lysimachia punctata ´Variegata´
L.