Japanese flowering dogwood / Cornus kousa Hance
033863jn
English  česky 
Japanese flowering dogwood
Cornus kousa
Hance