www.Pinuli.net 
 Mésa stříbrná - Maesa argentea Halézie karolínská - Halesia carolina Sinojackia - Sinojackia xylocarpa Tomel obecný - Diospyros lotus
 Tomel viržinský - Diospyros virginiana Tomel viržinský - Diospyros virginiana Sinomenium - Sinomenium acutum Sinomenium - Sinomenium acutum
 Kašťa bělavá - Sassafras albidum Jilmovník mnohomužný - Euptelea polyandra Ceratozámie mexická - Ceratozamia mexicana Ceratozámie mexická - Ceratozamia mexicana
 Ceratozámie mexická - Ceratozamia mexicana Javor hrubý - Acer grosseri Javor hrubý - Acer grosseri Stewartie kaméliovitá - Stewartia pseudocamellia
 Fotky 
 Dřeviny 
 galerie 095 
česky  English