Révovník krátkostopečný / Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.)Trautv.
034391ln
česky  English 
Révovník krátkostopečný
Ampelopsis brevipedunculata
(Maxim.)Trautv.