Listy
 Škornice - Epimedium pubigerum
 Škornice - Epimedium pubigerum
 Škornice - Epimedium pubigerum
 Révovník krátkostopečný - Ampelopsis brevipedunculata ´Elegans´
 Révovník krátkostopečný - Ampelopsis brevipedunculata ´Elegans´
 Trubač křížený - Campsis × tagliabuana ´Mme Galen´
 Fylostachys Bissetův - Phyllostachys bissetii
 Fylostachys Bissetův - Phyllostachys bissetii
 Poupata pod sněhem
 Potočnice lékařská - Nasturtium officinale
 Trávnička - Armeria ´Lelekovice´
 Uvulárie - Uvularia grandiflora
 Rohatec žlutý - Glaucium flavum
 Routa vonná - Ruta graveolens
 Ostropes trubil - Onopordum acanthium
galerie 163