Pata kmene starého buku - Fagus sylvatica
 Žaludy - Quercus rubra
 Mech v listí - Polytrichum commune
 Námraza na žabinci - Stellaria media
 Lišejník na obrubníku
 Kraj lesa
 Rozchodník bledý - Sedum pallidum
 Pařízky
 Pařízky
 Kos na budce
 Starý sklep
 Ulomený tisovec - Taxodium distichum
 Borová šiška - Pinus mugo
 Pařez a hory
 Kámen na pobřeží
 Vysychající salina
galerie 110