Thinhorn sheep / Ovis dalli dalli / (Nelson 1884)
034004jn
English  česky 
Thinhorn sheep
Ovis dalli dalli
(Nelson 1884)