www.Pinuli.net 
 Skalenka širokolistá - Kalmia latifolia Netřesk - Sempervivum Netřesk - Sempervivum Pavinec vytrvalý - Jasione laevis
 Loubenka pochybná - Thladiantha dubia Pískavice modrá - Trigonella caerulea Ledenec nachový - Tetragonolobus purpureus Jetel červenavý - Trifolium rubens
 Jarmanka větší - Astrantia major  Jarmanka větší - Astrantia major  Kohátka kalíškatá - Tofieldia calyculata Hlístník hnízdák - Neottia nidus-avis
 Mateřka mechovitá - Moehringia muscosa Čistec - Stachys alopecuros Čistec - Stachys alopecuros Brambořík nachový - Cyclamen purpurascens
 Fotky 
 Květy 
 galerie 242 
česky  English