www.Pinuli.net 
 Křídlatec rohatý - Lambis chiragra Šišan velký - Cassis cornuta Křídlatec veliký - Strombus gigas Křídlatec veliký - Strombus gigas
 Sudanka páskovaná - Tonna sulcosa Trumpetovka australská - Syrinx aruanus Šišan rudý - Cypraecassis rufa Ostranka velká - Chicoreus ramosus
 Ostranka velká - Chicoreus ramosus Mimachlamys - Mimachlamys senatoria Mimachlamys - Mimachlamys senatoria Zavinutec dvoubarevný - Palmadusta asellus
 Zavinutec šedý - Luria lurida Zavinutec argus - Arestoides argus Ušeň - Nothohaliotis Solárka rozbíhavá - Architectonica perspectiva
 Fotky 
 Zvířata 
 galerie 058 
česky  English