Cymbiola - Cymbiola imperialis
 Cymbiola - Cymbiola imperialis
 Flower fly
 Goliathus - Goliathus regius
 Goliathus - Goliathus goliatus
 Hercules - Dynastes hercules
 Chalcosoma - Chalcosoma chiron
 Spanish fly - Lytta vesicatoria togata
 Fungus beetle - Gibbifer sp.
 Chalcolepidius - Chalcolepidius virens
 Chalcolepis - Chalcolepis luczoti
 Troides - Troides brookiana
 Troides - Troides helena
 Lethocerus - Lethocerus grandis
 Golofa - Golofa porteri
 Xylotrupes - Xylotrupes
gallery 060