Flebodium - kupky výtrusnic / Phlebodium aureum (L.) J. Sm.
036945ds
česky  English 
Flebodium - kupky výtrusnic
Phlebodium aureum
(L.) J. Sm.