Vřesovec pleťový - Erica carnea
 Kdoulovec japonský - Chaenomeles japonica
 Agapetes plazivá - Agapetes serpens
 Lapagerie růžová - Lapageria rosea
 Agapetes plazivá - Agapetes serpens
 Šípatka montevidejská - Sagittaria montevidensis
 Šípatka montevidejská - Sagittaria montevidensis
 Lípěnka africká - Sparmannia africana
 Lípěnka africká - Sparmannia africana
 Vítod myrtolistý - Polygala myrtifolia
 Halerie - Halleria lucida
 Bauhinie šedá - Bauhinia glauca
 Sterifoma - Steriphoma cleomoides
 Sterifoma - Steriphoma cleomoides
 Kanarína kanárská / Canarina canariensis
 Kanarína kanárská
galerie 253